Buzet

Buzet je grad koji se spominje još od doba prapovijesti, a kroz davnine je bio pod vlašću Ilira, Rimljana, Bizantinaca, Franaka, Mlečana i Austrijanaca pri čemu je svako razdoblje za sobom ostavilo znamenit kulturni i arhitektonski doprinos.

Danas posjetitelji Buzeta u starom gradu mogu vidjeti mnogobrojne znamenitosti poput kapele sv. Vida, Velih vrata, Južnog bedema, Lapidarija, Župnog dvora, Palače Bembo, Renesansne kule, Palače de Vertis, Venecijanskog skladišta, Malih vrata i drugih, a poznata je i Buzetska naušnica kao jedan od najzanimljivijih suvenira koji se pripisuje ranosrednjovjekovnom ilirokeltskom stanovništvu.

Uz bogatu kulturnu baštinu koja obilježava stari grad, kao i mnogobrojna mjesta okolice, Buzet je poznat kao grad tartufa, gastronomskog blaga iz okolne buzetske šume koje će oduševiti nepce svakog posjetitelja, a u čiju potragu možete krenuti uz stručnu pratnju. Vinska cesta s mnogobrojnim vrhunskim vinarima i enološkom ponudom upotpunjuje gastronomsku priču Buzeštine.